TOURNOI U13 FOOTBALL CLUB ANDREAMACAIROIS 21/10/2017